Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2013

7209 5a74
Reposted fromallbest allbest
8341 0c61
Reposted frommisseterniity misseterniity
8918 363f 500
Reposted frommisseterniity misseterniity
9314 cf0a
Reposted fromusual usual
2864 4f7c
Reposted frombluesunday bluesunday
3149 8ef1
Reposted fromlabellavita labellavita
3749 90f8
Reposted fromgrandma grandma
4032 852a
Reposted fromgrandma grandma
4827 b7c8
Reposted fromsugarvenom sugarvenom
5088 e657
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek
5455 f33c
Reposted fromsugarvenom sugarvenom
6641 eec1
Reposted fromsofargone sofargone
8469 4173
Reposted fromTeardrops Teardrops
8529 40ca
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek

April 01 2013

9342 cda5
Reposted fromkasiuncia kasiuncia
9583 e87d
meow, meow!
Reposted fromTokei-Ihto Tokei-Ihto
Zabawne jak bardzo można się uzależnić od poniżania...
— xxx
Reposted fromgod-of-mischief god-of-mischief
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto cię pokocha taką, jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach. Osobę, która mimo wszystko będzie cię uważała za ósmy cud świata. Z kimś takim warto zostać na całe życie.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 30 2013

4695 3b03 500
Reposted fromblueberrypancake blueberrypancake
4700 1475
Reposted frombrickinmyhead brickinmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl